La teva Clínica Dental a Barcelona

Muntaner, 373, 2º 1ª, Sarrià – Sant Gervasi

Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és: CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP, amb domicili a aquest efecte en CARRER DE MUNTANER, 373, 2n 1a, 08021 Barcelona número de C.I.F.: B-66394651. Correu electrònic de contacte: info@clinicadentalpadros.com del lloc web.


2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.


3. ÚS DEL PORTAL

https://clinicadentalpadros.com/ proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») en Internet pertanyents a CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP o a les seves llicenciadores als quals USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic a altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


4. PROTECCIÓ DE DADES

CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 172O/2OO7 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i una altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar, comunicarà a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP informa que dona compliment a la Llei 34/2OO2 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.


5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CLINICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP o bé de les seves llicenciadores.

Tots els drets reservats. En virtut del qual es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui exclusivament per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP.


6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programis maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes els mesuris tecnològiques necessàries per a evitar-ho.


7. MODIFICACIONS

CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.


8. ENLLAÇOS

En cas que en https://clinicadentalpadros.com/ es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


9. DRET D’EXCLUSIÓ

CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.


10. GENERALITATS

CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades. Que siguin modificades per unes altres.


12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre CLÍNICA PADRÓS SERRAT MUNTANER, SLP i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.