La teva Clínica Dental a Barcelona

Muntaner, 373, 2º 1ª, Sarrià – Sant Gervasi

Higiene Dental

La importància de les higienes bucals

La neteja dental, també anomenada profilaxi dental, higiene o tartrectomia, és la neteja profunda de les dents i les genives. Una correcta higiene bucal és sinònim de salut bucal. A la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner posem un èmfasi especial en la realització d’higienes bucodentals profundes i ben protocol·litzades.

El procés de neteja bucal que fem a la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner comença amb una valoració de l’estat de les dents i de les genives. És determinant que la higienista, abans d’iniciar la profilaxi, faci un sondatge global de tota la boca per descartar que el pacient pateixi una malaltia periodontal (sinònim de “piorrea”), que requereix un tractament més específic que una higiene.

Seguidament, la higienista col·loca el “revelador de placa”, que tinta el biofilm o placa bacteriana que provoca les malalties de les genives. L’objectiu és mostrar al pacient on no accedeix amb el raspall i corregir-li de forma pràctica, “in situ”, la seva tècnica de raspallat. La higienista individualitza el procés personalment i li recomana la sistemàtica i els elements accessoris més adequats pel seu cas, com per exemple l’ús de  raspalls intrasulculars, raspalls interproximals, raspalls elèctrics, raspalls linguals, irrigadors bucals, seda dental.

Per rentar les dents es fan servir aparells ultrasònics que es col·loquen a la unió entre la geniva i la dent, amb la intenció de desintegrar les acumulacions de tartre (“sarro”). A la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner utilitzem puntes d’ultrasons estretes que permeten l’accés als racons existents entre les dents i sota la geniva. La vibració d’aquestes puntes és graduable. Quan hi ha tartre a sota la geniva de difícil accés, la higienista repassa amb curetes manuals i utilitza lents d’augment.

Les taques que apareixen en les dents per la ingesta de determinats aliments i hàbits com el tabac, s’eliminen amb aeropulidors. Posteriorment, s’utilitza una pasta de profilaxi amb un raspall elèctric que rota a gran velocitat per acabar de polir les superfícies dentàries.

El moment ideal per l’aplicació del fluor com a mètode de prevenció contra la càries, és just després d’acabar la higiene. La fluorificació per ionoforesi, permet la substitució de la hidroxiapatita present en les dents per fluorapatita, més resistent a l’atac àcid dels bacteris. Per aquesta raó, de forma habitual, es recomana acabar una higiene amb l’aplicació tòpica de fluor i inclús de clorhexidina subgingival per desinfectar les genives.

Habitualment, la higiene bucodental és indolora. Tot i això, hi ha pacients que pateixen hipersensibilitat dental i que frenen les neteges bucals pel dolor que els hi ocasiona. A la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner, evitem aquest patiment; si el pacient ho sol·licita o la higienista ho considera, s’aplicaran anestèsics tòpics específics per la realització d’higienes sensibles (Oraqix). Inclús, si el cas ho requereix, la higienista avisa al doctor, que infiltra anestèsia de forma local. Considerem que, a causa de la importància de les higienes orals periòdiques com fonament d’una bona salut oral, el pacient ha de marxar amb un “bon record”, per tal que vingui de forma regular i tranquil·la a les seves higienes.

L’estat de salut bucodental de cada pacient determina la periodicitat amb la qual s’ha de sotmetre a aquest tractament. Normalment, s’aconsella una higiene anual, encara que, si el nivell de raspallat no és ideal, es recomana al pacient acudir a la consulta cada 6 mesos.

Entre les instal·lacions de la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner, disposem d’una zona específica on demostrem i ensenyem a nens i adults les tècniques de raspallat dental.

La conseqüència d’una falta d’higiene bucal, o bé, quan aquesta és deficient, és l’aparició d’inflamació a les genives, patologia anomenada gingivitis o, inclús, si aquesta avança, s’estableix una periodontitis que cursa amb la pèrdua de l’os que sosté les dents.

Sempre intentem que el pacient surti de la consulta amb el seu “recall” per controlar la propera higiene a realitzar i establir una bona disciplina preventiva.

Higiene Dental
Higiene Dental