La teva Clínica Dental a Barcelona

Muntaner, 373, 2º 1ª, Sarrià – Sant Gervasi

Estètica Dental

Somriures més bonics

Motiu de consulta cada cop més freqüent: “M’agradaria tenir les dents més boniques”. Les solucions poden ser múltiples, des de petits retocs amb resina fins a la implementació de rehabilitacions orals integrals.

Actualment, disposem de molts tractaments d’estètica dental, que ens permeten millorar l’aspecte del somriure: Ortodòncia, lamel·les de resina, lamel·les de ceràmica, remodelacions de la geniva, empelts de geniva o d’os, emblanquiments, etc.

Tots els materials, tècniques i passos són importants, però el que és essencial és fer un estudi global personalitzat abans d’iniciar qualsevol tractament d’estètica dental (mock-up). El resultat de l’estudi serà la guia pel tractament final, i englobarà les expectatives del pacient i les limitacions de cada cas. És una eina fonamental pel correcte diagnòstic, però sobretot per la comunicació i entesa amb el pacient.,

Estètica Dental

Estètica amb compòsits i/o ceràmica

En estètica dental existeix una dualitat entre el compòsit i la ceràmica.

El “compòsit” és resina, el material més utilitzat en la realització d’obturacions. Tot i això, hi ha diferents tipus de compòsits, uns més resistents, uns altres més estètics…, depèn de la seva composició o estructura interna. Realment el compòsit és un material molt versàtil i que ofereix moltes alternatives de treball.

En relació amb l’estètica dental, tradicionalment es feia servir el compòsit per a solucionar “petits casos”, però actualment aquest material permet fer rehabilitacions integrals.

En termes generals, la ceràmica és més estètica i resistent que el compòsit. A més, no canvia de color amb el temps. Tot i això, és una mica més invasiva amb la dent original, més costosa, i la seva reparació acostuma a requerir més temps.

A més de tenir en compte aquests criteris bàsics, sempre convé analitzar cada cas i determinar quin material està més indicat. Hem de saber, a més, que existeixen diferents tipus de ceràmiques i de compòsits i diferents formes de tractar cada material

A la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner t’assessorarem de forma personalitzada.

El disseny del somriure ens permet estudiar de forma analògica assistida per ordinador la forma, posició i aspecte de les dents en relació amb la cara de la persona. En forma de similitud, la pell i els llavis són el nostre “marc” del “quadre” i els (dents i la  geniva l’obra d’art que hem de pintar.

Prenem unes fotografies del pacient amb les que fem el disseny del somriure. Aquest disseny ens permet inclús fer una prova “in situ”, directament en la boca del pacient (utilitzant un material provisional) i sense tocar en absolut les dents del pacient. Es tracta d’un simulacre del resultat final: Un MOCK-UP. Amb aquesta tècnica, el pacient pot imaginar-se com es veurà al final del tractament. Pel pacient, neix, es desperta la il·lusió de saber com serà el somriure final! Pel professional creix la tranquil·litat de conèixer on i com volem arribar! Diagnòstic i planificació!

És necessari dominar totes les tècniques relacionades amb l’estètica dental, per tal de combinar-les adequadament en cada cas particular. Hem realitzat i dirigit durant molts anys cursos de formació en estètica dental per tal d’aprendre i ensenyar a dominar aquestes tècniques.

L’estètica dental és una de les disciplines de l’Odontologia més creativa. A la Clínica Dental Padrós-Creus Muntaner disposem d’una sala de fotografia on iniciem l’estudi prenent imatges alegres, divertides i necessàries per realitzar els estudis d’estètica.

Si vols que estudiem el seu cas, sense compromís, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

 

Estètica Dental

Un diastema és una separació entre les dents. El diastema més típic és el que es presenta de forma natural entre els dos incisius centrals superiors. Encara que a algunes persones els hi agrada perquè consideren que dona personalitat, d’altres desitgen tancar aquest espai. En aquest cas, una bona alternativa és fer-ho amb compòsit, sense tocar la dent en absolut. En aquest cas, ens estarem unint directament sobre l’esmalt de la dent, lloc on l’adhesió amb la resina és molt resistent.

Estètica Dental

Estètica Dental


Els pacients amb malaltia periodontal, que han patit la pèrdua d’os interproximal (entre dent i dent), poden desenvolupar “triangles negres”, és a dir espais, entre dent i dent que deixen veure el fons fosc de la boca, envellint força el somriure. Aquest espai pot omplir-se amb increments de compòsit en una dent i l’altra involucrada, i millorant l’aspecte del somriure.

Aquest mateix “fenomen” es produeix en les dents massa triangulars, on la seva unió es produeix només a nivell del del marge incisal. Com que hi ha massa distància amb l’os (llei de Tarnow) el teixit gingival (la papil·la) no pot omplir tot l’espai i es forma un triangle negre. L’única manera de donar la sensació que la geniva l’omple, és canviant la forma de les dents i convertir-los, amb compòsit, en dents rectangulars.

 

Estètica Dental

Estètica Dental

Freqüentment, es produeixen desgasts en els colls de les dents a causa de raspallats agressius o sobrecàrregues oclusals. Aquest tipus de defectes en la superfície de les dents, es poden reparar amb compòsit, aconseguint una restauració imperceptible.

 

Estètica Dental

El compòsit és un material que permet reconstruir ràpidament una fractura d’una dent, defectes de l’esmalt… En una única sessió el pacient pot resoldre el seu problema estètic. En el cas que l’oclusió (manera de tancar la boca) sigui desfavorable per la resistència del material, es recomana buscar un material més fort, com la ceràmica. Tot i això, si la dent reparada no rep càrregues oclusals desfavorables, les restauracions amb compòsit duren molts anys.

 

Estètica Dental

Estètica Dental

Estètica Dental

De vegades es precisen canvis de forma per tal d’harmonitzar el somriure; així, per exemple, en els casos dels incisius laterals conoides (petits i desproporcionats), d’incisius laterals curts…, fer servir el compòsit és idoni. A més, si les dents del pacient tenen tonalitats diverses, l’ús de tints, emmascara perfectament la restauració, integrant-la en el conjunt del somriure.

 

Estètica Dental

Estètica Dental

Els canvis de color en una única dent també s’aconsegueixen amb compòsits, fent servir capes molt fines amb compòsits de diferents tonalitats, inclosos els opacs.


Estètica Dental

Les lamel·les de compòsit són un tractament excepcional per aquelles persones que volen canviar el seu somriure sense haver de tocar pràcticament la seva dent. En l’actualitat els compòsits de micropartícula en la capa de recobriment final proporcionen un polit fantàstic. Les recomanarem especialment en els pacients joves no fumadors i amb oclusions favorables.

Estètica Dental

Les lamel·les de ceràmica són el “producte estrella” de l’estètica dental. Són recobriments molt fins de ceràmica que s’adhereixen a la dent mitjançant adhesius i ciments de resina; permeten canviar la forma i el color de les dents millorant el somriure. La ceràmica és un material molt fràgil, però un cop adherit a la dent augmenta no només la seva resistència, sinó també la de la pròpia dent.

Estètica Dental

Estètica Dental

La ceràmica és un material amb una luminescència i brillantor excepcionals, i amb el temps no canvia de color. Però necessita “tocar” la dent més o menys, en funció de cada cas, però un mínim, sempre.

En l’actualitat existeixen diferents tipus de ceràmiques i haurem de treballar amb un o un altre en funció de si és necessari canviar més o menys el color, o si es requereix més o menys resistència…

Si busquem un canvi radical del somriure haurem d’avaluar el nombre de dents que s’exposen en un ampli somriure, aquests seran els que caldrà cobrir amb les lamel·les.

Una gran millora pels casos de lamel·les, és poder fer un Mock-Up, és a dir, una prova “in situ” del resultat final estudiat. Aquesta prova permet al pacient fer-se una idea de com acabarà el seu cas, i veure si compleix les seves expectatives. Pel doctor és una guia de tot el procediment a seguir. El Mock-Up és realment una eina fonamental de comunicació i d’ajut.

 

Estètica Dental

Estètica Dental

Avui en dia disposem de ceràmiques monobloc dissenyades amb tecnologia sorprenent que resulten altament dures i estètiques, i per això, exceptuant estructures protètiques amples, en molts casos no és necessària la utilització del metall. L’absència del metall permet fer restauracions altament estètiques i naturals, gràcies a la seva gran translucidesa. 

La innovació constant en aquest camp de l’odontologia ha portat cercar diferents tipus de ceràmica pels diferents casos: ceràmiques feldespàtiques amb gradients de color, disilicat de liti amb diverses opacitats.

Estètica Dental

 

La ceràmica monobloc es fresa amb tecnologia digital 3D i després es tinta o es carrega amb ceràmica per tal d’acabar de donar-li el “toc màgic” que li dona més naturalitat.

 

Estètica Dental

La confiança que ens dona en l’actualitat l’adhesió als teixits dentals, ens permet fer rehabilitacions completes de tota la boca amb tècniques mínimament invasives en el tractament de grans desgasts dentaris per bruxisme o per atacs àcids (bulímia). La filosofia per tractar aquests casos, en els que hem de recuperar l’estructura dentària desgastada afegint material i intentant conservar al màxim la dent remanent, segueix un protocol de treball molt precís i es basa en la tècnica dels 3 passos creada per la Dra. F. Vailati. Es tracta d’augmentar la dimensió vertical del pacient, és a dir, l’altura en tancar els maxil·lars, ja que per culpa del desgast, s’ha reduït.

El protocol estàndard consisteix en fer un estudi previ per tal de determinar què s’ha de rehabilitar exactament en cada cas. El resultat de l’estudi es traslladarà a la boca del pacient en forma de prova (Mock-Up), amb el fi de comprovar que tot és correcte tant pel pacient com pel doctor. Es procedirà a rehabilitar la boca íntegrament seguint una seqüència concreta i personalitzada, treballant primer amb resina i després amb ceràmica. La combinació d’ambdós materials en la seqüència de treball permet que el pacient pugui adaptar-se als canvis de dimensió vertical.

 

Estètica Dental

Estètica Dental

Estètica Dental

Estètica Dental

Lluir dents blanques i brillants pot augmentar la teva autoestima i fer-te somriure a la vida. L’emblanquiment dental pot ser la teva solució.

En la Clínica Dental Padrós Creus Muntaner utilitzem diferents sistemes d’emblanquiment cercant l’alternativa més adequada per cada cas.

Per tal d’aconseguir un resultat més durable i predictible aconsellem de forma habitual el tractament en clínica, combinat, al mateix temps, amb el tractament domèstic; és a dir, el pacient ve a la consulta setmanalment, on apliquem el producte blanquejant activat amb la llum L.E.D. Luma Cool, que potencia l’efecte de l’agent blanquejador, i, mentre duren les sessions en clínica (normalment unes quatre sessions) el pacient s’aplicarà a casa l’agent blanquejant a menor concentració, gràcies a la utilització d’unes cubetes d’emblanquiment fetes a mida. En funció de l’elecció del sistema, aquestes cubetes es faran servir a casa només durant un temps concret o bé durant tota la nit. És important ressaltar que les cubetes ens permetran fer sessions “recordatòries” un cop a l’any, fent durar més els resultats del tractament.

Entre les diferents marques existents en el mercat, hem escollit:

  • Opalescence: Permet obtenir resultats brillants amb l’extensa gamma d’opcions i la garantia que ofereixen els seus més de 20 anys d’investigació científica i innovació en aquest camp.
  • PrevDent: L’indiquem en pacients que refereixen sensibilitat dental, ja que el producte conté nanopartícules d’hidroxiapatita que remineralitzen la superfície de la dent.
  • WHITENESS PERFECT: Molt indicat pel blanquejament exclusivament domèstic per la seva viscositat i la seva composició especialment dissenyada per tal de prevenir la sensibilitat.

          Somriu a la vida amb un somriure blanc i brillant, podem ajudar-te!

Estètica Dental

Estètica Dental