L’ortodòncia més ràpida, efectiva i invisible.

Ortodoncia en Barcelona

Què és l’ortodòncia?

L’ortodòncia és la part de l’odontologia que tracta de la correcció de la posició de les dents. Avui dia es fan tractaments amb la mateixa freqüència en nens que en adults.

El més aconsellable és revisar als nens a partir dels 4 anys d’edat, per poder detectar i prevenir a temps possibles alteracions importants.

Les persones que poden beneficiar-se de tractaments d’ortodòncia de vegades també poden beneficiar-se d’altres problemes relacionats, com canvis en la posició i creixement dels maxil·lars, en el perfil facial o en la postura global del cap.

Per tot això resulta importantíssim diagnosticar de forma totalment individualitzada cada cas. A la Unitat d’Ortodòncia i ATM de la Clínica Dental Padrós Muntnaer comptem amb programes d’ordinador d’última generació per poder valorar el perfil de la cara i de les dents, i diagnosticar els problemes funcionals associats en 3 dimensions. També podem veure simulacions de la predicció de el resultat final de l’tractament.

A la Clínica Dental Padrós Muntaner estem convençuts que en un percentatge molt elevat de casos és importantíssim evitar les extraccions, ja que tot i que faciliten el tractament poden influir sobre el perfil de la cara, provocant una retrusió dels maxil·lars; poden acabar en problemes respiratoris si hi havia predisposició, i poden afavorir el desenvolupament de problemes articulars a nivell de les articulacions tgemporomandibulares.

Amb l’estudi informatitzat, dels mdoelos d’escaiola, i els registres fotogràfics i en vídeo, i aplicant les idees de l’DSD d’Coachman dissenyarem un nou somriure, i li aconsellarem la millor tècnica per aconseguir-la.

Alguns casos poden remeiar amb aparells amovibles, i altres amb aparell fix.

muestras tipo de ortodoncias colección

Correcció funcional i estètica de la manca d’alineació dentària.

dolphin imaging 3D 2Per corregir la manca d’alineació dentària utilitzem tècniques d’ortodòncia. Avui aquests problemes són igual de freqüents en nens que en adults. En general, com més aviat es descobreix un problema, més fàcil serà tractar-lo. Convé visitar els nens a partir dels 4 anys, per descartar o prevenir possibles alteracions importants en el futur.

La ortodoncia también se enfrenta a alteraciones de posición y crecimiento de los maxilares, o incluso del perfil de la cara.

Por todo ello es de capital importancia llevar a cabo el estudio minucioso de cada caso. En la Unidad de Ortodoncia y ATM de la Clínica Dental Padrós Muntaner tenemos sofisticados programas informáticos que nos ayudan en el análisis del perfil y facial y de los dientes, superponerlo con radiografías y estudiar  el crecimiento esperable. Las modernas técnicas de morphing nos permiten también ver el efecto del tratamiento n 3 dimensiones.

Los profesionales de nuestro departamento de Ortodoncia están convencidos de que conviene evitar las extracciones dentales que suelen utilizarse para crear espacio, pues aunque facilitan los tratamientos, pueden alterar fácilmente el pefil de la cara, provocando una retrusión de los maxilares hasta el “perfil de pájaro”; favorecen el desarrollo de problemas de la articulación temporomandibular, a la larga; y favorecen el desarrollo de problemas respiratorios como los ronquidos y las apneas.

Mediante el análisis de los modelos de escayola de los dientes, ordenadores para estudiar la oclusión y la experiencia clínica profesional, podemos realizar planes de tratamiento altamente predecibles. Hoy en día los materiales y las técnicas han evolucionado de forma espectacular. Incluso con la utilización de los microimplantes para facilitar determinados movimientos; o utilizando brackets blancos o transparentes de zafiro, o haciendo servir los brackets linguales invisibles desde la parte externa de la boca.

Novetats en diagnòstic.

Simplant 1Entre les darreres novetats que hem afegit, destaca el programa Dolphin Imaging 3D. Fins fa pocs anys, els problemes ortodòntics només podien diagnosticar tenint registres en dues dimensions (radiografies, fotografies). Avui és possible estudiar el cas amb molta més exactitud, ja que podem detectar sense problemes la localització tridimensional d’estructures com les arrels, el gruix de l’os, la posició de dents inclosos (com els canins), etc. Per això fem servir anàlisi tridimensionals sobre imatges obtingudes amb CBCT (Tomografia tridimensional Cone Beam).

Els programes dissenyats pel Prof. Diego Tatis de Cali (Colòmbia) possibiliten estudiar de forma molt completa els problemes de cada pacient, els models d’estudi, les radiografies, la musculatura, la posició dels peus i la seva relació amb la forma d’encaixar les dents, i l’altura a la qual hem de col·locar els brackets per obtenir el millor resultat. Es tracta de programes sorprenents, que permeten afinar moltíssim el diagnòstic i el pla de tractament, sobretot en casos complicats.

Quan detectem maloclusions, sabem que hi ha problemes en un o més dels següents factors: forma, funció, postura o creixement en joves.

Per poder quantificar i valorar bé el factor postural en relació amb les alteracions ortodòntiques i ortopèdiques, fem servir el programa Posture Pro® dissenyat pel Dr. Joe Ventura. Aquest programa permet individualitzar de forma molt clara les diferents alteracions que podem trobar-nos a aquest nivell.

Diagnòstic de Roncs i apnees.

Apnealink 1

El tractament de roncs i apnees amb aparatologia intraoral és una alternativa molt efectiva per a la majoria de pacients que pateixen aquests trastorns.

Abans d’utilitzar aquests sistemes, però, utilitzem el ApneaLink, un petit aparell que el pacient utilitza a l’dormir a la nit. Després les dades emmagatzemades es revisen a l’ordinador, que ens informa el nombre d’apnees, roncs, i fa un screening global de la gravetat de el problema. Per als roncs i les apnees, poden usar-se aparells com el OrthoApnea, el PM Positioner o el FBS (Full Breath Solution) de Keropian.

Forma – Funció – Postura – Creixement.

En nens molt joves podem millorar les alteracions de forma, de funció, de postura i de creixement associades amb les diferents maloclusions; i moltes vegades aquesta intervenció precoç té gran importància per obtenir un resultat estable, funcional i estètic. Així per exemple, casos concrets que requereixen un tractament precoç serien les mossegades obertes o el creixement facial excessiu en sentit vertical.

La Ortopèdia Dento Facial és una àrea de l’odontologia que acostuma a dur-se a terme en combinació amb l’ortodòncia. Usant aparell fix o removible, aplica estimules que modifiquen el patró esquelètic de creixement en les persones que ho requereixen. Som pioners a Espanya en l’aplicació d’aparells com el Biobloc de John Mew, li aparell de finalització funcional de Waveney, el Twin Bloc de Bill Clark o l’aparell de Eganhouse, entre d’altres.

posture pro 1

Aquesta especialitat permet aconseguir els millors resultats quan es practica druante el creixement actiu, perquè un dels objectius principals que persegueix és modificar la quantitat i direcció de l’creixement de l’terç facial inferior.

La gran majoria de tractaments requeriran l’acció combinada de mitjans ortodòntics i ortopèdics.

Quan convé començar els tractaments d’Ortopèdia Dentofacial?

chicosLa majoria de problemes es puden detectar entre els 4 i els 12 anys d’edat. En aquest període de temps solem obtenir resultats excel·lents, però de vegades convé començar els tractaments abans, i acaben quan arribem a la maduresa esquelètica en el pacient. La veritat és que cada cas és distioto, i depenent de diferents factors, incloent l’edat cronològica, determinarem l’edat òptima per a tractar cada problema concret.

Quins tipus d’aparells ortopèdics ha?

Hi ha diferents tipus d’aparells esquelètics, depenent de el problema que convingui tractar. Alguns d’ells formen el grup dels aparells funcionals, que normalian les funcions orofacials alterades i guien el creixement global de la cara.

Abans de decidir-nos per un tipus d’aparell o un altre farem un diagnòstic a partir d’una sèrie d’exàmens clínic-funcionals, seguint un protocol d’estudis complementaris molt específic.

dentaduras

Tractaments en adults

Moltes vegades en adults haurem de fer un treball en equip, en el qual s’involucraran diferents especialitats.

En adults olorem utilitzar els brackets de autolligat (Damon, Damon Clear, In Ovation, Lotus Plus, White Shark, H4) que permeten obtenir somriures espectaculars un cop finalitzat el tractament, o la tècnica d’ortodòncia invisible que més s’adapti a les necessitats concretes de cada pacient, ja sigui amb alineadors transparents o amb ortodòncia lingual.

Tenim la certificació oficial per utilitzar gairebé totes les tècniques invisibles existents (bràquets de Kurz, brackets Incognito, brackets WIN; Invisalign, Inviflex, Orthocaps, In Line, Ideal Smile Aligner, Alineadent, Perfect Aligner, Smile Tru, Perfect Aligner, etc.

tratamiento-en-adultos

Cirurgia Ortognàtica

La cirurgia ortognàtica engloba les tècniques quirúrgiques necessàries per col·locar la mandíbula i el maxil·lar en la millor posició, de manera que combinades amb les maniobres ortodòntiques més precises permitean obtenir un resultat idoni que permeti una bona masticació, excel·lent estètica facial, etc.

Aquests problemes són relativament freqüents. Es calcula que entre un 8% i un 12% de la població mundial pateix aquestes disharmonies dentofacials.

La cirurgia ortognàtica sol fer-se en pacients que ja han acabat el seu creixement.

El treball el portem a terme en equip entre l’ortodoncista i el cirurgià especialista, que serà l’encarregat de mobilitzar les estructures òssies per aconseguir un correcte encaix entre els maxil·lars i una bona estètica.

Aproximadament un dia després de la cirurgia, l’ortodoncista inicia les maniobres, habitualment amb elàstics i filferros, i procedir a l’acabat, que se sol aconseguir entre 6 i 12 mesos després de la cirurgia.

Abans
ABANS
Després
DESPRÉS

Brackets de Damon

Damon brackets, peque

La tècnica de Damon utilitza brackets de autolligat. D’eta manera, la força requerida en ortodòncia no requereix cap tipus de lligam elàstica, i així s’evita la frición.

D’aquesta manera, les dents pateixen menys, ja que la força que s’aplica és molt inferior a la que s’exerceix amb els brackets habituals.

A més, el tractament és bastant més ràpid.

Damon Clear

damon clear

Els brackets Damon Clear són part de l’innovador sistema Damon, que combina bracekts d’autolligat amb filferros d’alta tecnologia, que disminueixen moltíssim la fricció habitual. Aquests brackets poden moure les dents de forma ràpida i còmoda, obtenint resultat sorprenents.

Aquests brackets utilitzen un sistema de lliscament passiu per mantenir els filferros al bracket, permetent que es mogui més lliurement i que les dents vagin a la posició apropiada amb més precisió.

Ja hi ha més de dos milions de pacients en el món que han utilitzat aquest sistema. El sistema Damon i particularment la seva versió estètica Clear II permeten l’alineació i la millora de l’estètica facial sense utilitzar extraccions ni enutjosos aparells auxiliars en la majoria de casos.

La tecnologia dels brackets de autolligat passiu també l’apliquem usant altres brackets de gran estètica i eficàcia: el White Shark, el H4Go, o el Lotus Plus, etntre altres.

Què és l’ortodòncia invisible?

ortodoncia-invisible

Avui podem dir que l’ortodòncia invisible ja és una part ben consolidada dins dels tractaments ortodòntics. Es tracta ja d’una alternativa molt vàlida per tractar els diferents problemes de manera indetectable. El desenvolupament informàtic i tridimensional recent, i en els materials plàstics, hacn de l’ortodòncia invisible una alternativa fantàstica per a molts pacients.

Avui hi ha dos tipus d’ortodòncia invisible: l’ortodòncia lingual (amb els brackets cimentats en la part lingual de les dents), i l’ortodòncia plàstica (amb alineadors transparents). En tots dos casos hi ha una infinitat de tècniques i dispositius per a cada maloclusió concreta.

En el camp de l’ortodòncia amb alineadors destaquen les tècniques Invisalign, amb les seves innovacions més recents (Invisalign I7, Smart Track, Invisalign G5 i G6, ClinChec Interactiu, etc); Inviflex; els brackets removibles S.A.R. i la seva versió més recent, el Magic Aligner de Geniova®; el Smile Aligner de Jack Sheridan; el sistema In-Line; la tècnica Originator de Kesling; el sistema Inviflex; Aliterden; Aliterdone; BeFlash de la Dra. D’Oliveira; Orthocaps i els seus últims avenços en el Isetup® i els Friction Pads; Clear Aligner; Art Aligner de Dr. Net; All In de Micerium; Aerodentis (Ortodòncia pulsatiu que només requereix dur-la per dormir), Orthoclonic (per dentició temporal, mixta i permanent), etc.

Entre les tècniques d’ortodòncia lingual es poden usar els brackets de Kurz, els de Hiro, Incognito, Win, CLO 3 i Social Six.

Som pioners en totes aquestes tècniques, podent oferir qualsevol d’elles per tractar cada cas segons sigui necessari.

Acceledent

Per aconseguir acabar abans els tratameintos d’ortodòncia, tant si es duen a terme amb brackets com amb alineadors, es pot utilitzar el sistema Acceledent®. Aquest curiós instrument, mitjançant una sèrie d’agradables fibracions aplicades tots els dies és capaç d’aconseguir finalitzar els casos entre un 30% i un 40% abans. Normalment convé utilitzar aquest aparell uns 20 minuts a el dia.

acceledent

Brackets Removibles i Geniova®-The Magic Aligner.

Un dels avenços més sorprenents és la tecnologia dels Brackets Removibles, que han evolucionat en la tecnologia Geniova®. Aquesta tècnica utilitza una mitjana de tres fèrules preparades a què s’adhereixen brackets o tubs estètics. L’avantatge d’aquest sistema és que és especialment ràpid per als casos en què estigui indicat. També cal recalcar que es tracta d’una tècnica removible, i que només requereix portar les fèrules 1 65 a 70% del temps.

geniova

Inman Aligner

inman aligner

Entre les tècniques invisibles o discretes, alguns aparells removibles clàssics són especialment efectius, incloent l’alineador d’Inman o el Biobloc de Mew.

L’alineador d’Inman serveix per alinear les dents anteriors, i per això moltes vegades és el tractament d’elecció per a la recidiva en adults.

Es tracta d’una alternativa lògica, ja que funciona ràpidament i de forma eficient. Molts casos acaben en 6 a 16semanas.

Invisalign

Avui dia es pot considerar que Invisalign és un dels pilars dels tractaments. Els aparells es basen en una simulació tridimensional per ordinador (ClinCheck). I amb les millores en els attachments, ia les millores en els materials i dissenys, es poden tractar pràcticament tots els problemes d’alineació dentària que presenten els pacients de forma indetectable.

invisalign

Orthocaps-Twin Aligner System

Vam ser pioners a Espanya en l’aplicació d’aquesta tècnica. És el primer sistema d’alineadors que utilitza dos tipus d’alineadors, amb diferents propietats: els nocturns, més flexibles, i els diürns, més rígids. L’alternança de forces és especialment útil per aconseguir moviments complexos. El sistema va ser dissenyat pel Dr. Wajeeh Khan.

orthocaps

STARS System

El STARS system va ser un dels primers sistemes d’ortodòncia amb alineadors que es va crear, de la mà dels Drs. Truax i Rains. Va ser també un dels primers a proposar la utilització de attachments indetectables (Crown Contours i retention wedges) adherits provisionalment a les dents, per millorar l’ancoratge i determinats moviments dentaris. Segueix sent un sistema molt útil per a petites recidives i per a petits moviments dentaris.

Abans
ABANS
Després
DESPRÉS

Be Flash

beflash 1

Aquesta tècnica va ser creada per la Dra. Maria Elisabeth d’Oliveira l’any 1992, i des de llavors s’ha idear revelant com una tècnica especialment efectiva dins de l’ortodòncia plàstica.

Els seus aparells segueixen els principis de la rehabilitació dinàmica i funcional dels maxil·lars. Els reben el nom de “càpsules”, i permeten diferents moviments dentàries, a més de tenir efecte miorrelajante.

Som l’única clínica d’Espanya certificada en la utilització d’aquest mètode.

Brackets Incognito i Brackets Win

Són les dues tècniques d’ortodòncia lingual més recents i revolucionàries. Van ser dissenyades pel Dr. Dirk Wiechmann, i es basen en la confecció individualitzada dels brackets i els filferros segons l’anatomia lingual de les dents dels pacients.

Brackets Incognito 1

Tractament de roncs i apnees amb aparatologia intraoral.

Una de les opcions més atractives per als pacients que ronquen i pateixen apnees obstructives de la son és el tractament amb aparatologia intraoral. Les estadístiques ens diuen que almenys un 65% i un 40% de dones ronquen. De mitjana, almenys una persona a cada casa ronca.

Quan ronquem, la part posterior de l’paladar tou, el dors de la llengua o l’úvula vibren. Pot arribar un moment en què hi hagi un bloqueig complet de les vies aèries superiors, impedint el pas de l’aire de la respiració, El pacient es desperta amb un ronc més fort, i de seguida torna a adormir-se. No obstant això, això pot causar fragmentació de la son, mala oxigenació, i esgotament a l’endemà.

Les persones amb més predisposició a patir aquests problemes amb les persones amb una retrusió de la mandíbula, ja que és més fàcil que la llengua i els teixits tous es posicionin cap enrere. També és freqüent en persones que exhibeixen una “sobreoclusió” (els incisius superiors gairebé impedeixen veure els inferiors quan la boca està tancada).

Aquests problemes es relacionen freqüentment amb problemes de dolor i disfunció de l’articulació temporomandibular. Per això, els tractaments de les vies aèries moltes vegades són beneficiosos per evitar compressions de l’ATM i cefalees de diversos tipus.

ronquidos