Implantología

Dents noves per a molts anys.

Normalment les dents estimulen l’os que els envolta, i d’aquesta manera es manté. El problema apareix quan perdem una peça dental o diverses, ja que l’os es va atrofiant i va desapareixent lentament.

A mesura que passen els anys, va disminuint l’os a la part inferior de la cara, i una de les causes és la pèrdua dentària.

I això és un problema, perquè si deixem que aquest os dels maxil·lars es vagi reduint la rehabilitació oral es va fent extremadament difícil. La millor manera d’aconseguir una situació el més biològica possible és la utilització d’implants osteointegrats.

En efecte: el fet de substituir les dents i queixals perduts amb implants fa possible la recuperació completa de les funcions de la dentició (masticació, fonació, estètica, estabilització de queixals veïnes, etc.) sense aplicar càrregues innecessàries als altres dents, com faria un aparell removible o un pont tradicional.

implante

En realitat, com més os quedi, millor pronòstic tindrà el cas, perquè la dent s’ancora precisament en aquest os. Per aquesta raó convé no deixar passar massa temps sense col·locar-los després d’haver perdut les dents propis.

Els implants ens permeten substituir des d’un sol dent fins a tots els de la boca. En la majoria de casos ens permeten evitar les pròtesis de treure i posar, els ganxos i altres estructures.

La implantologia és sens dubte una de les àrees de l’odontologia que més ha evolucionat recentment. Progressivament assistim a el desenvolupament de tècniques més còmodes, fiables i estètiques. A la Clínica Dental Padrós Muntaner disposem de l’experiència i tecnologia necessàries per aconseguir els resultats més reeixits.

A l’col·locar els implants cal seguir sempre un rigorós protocol de estierilización. A la Clínica Dental Padrós Muntaner disposem d’un quiròfan especialment dissenyat per a aquest tipus d’intervencions. La planificació i l’estudi de cada cas es fa sempre amb l’aplicació de les últimes tecnologies en CBCT- New Tom i amb el programa SIMPLANT (Tomografia dirigida per ordinador).

implantologia-newtom

Els microimplantes (o microcargols) són petits additaments que s’enrosquen en l’os per augmentar l’ancoratge en els tractaments d’ortodòncia. El desenvolupament d’aquests additaments ha permès aconseguir moviments ortodòntics i aconseguir resultats impensables fa pocs anys. La col·locació dels microimplantes és indolora i no interfereix amb la vida habitual.

El programa Simplant

El SimPlant® és un sistema d’exploració basada en les tomografies que es prenen als pacients. S’entrega en un suport digital, i gràcies a l’ordinador podem analitzar cada racó dels ossos maxil·lars, des de qualsevol perspectiva, en 2 i 3 dimensions. Així és possible estudiar els casos de cirurgia (especialment en el cas d’implants) gràcies a una “cirurgia virtual” que es fa abans de la intervenció.

D’aquesta manera podem preveure amb exactitud les dificultats que possiblement trobem a l’dur a terme la cirurgia real de col·locació dels implants: defectes ossis, crestes estretes, poca densitat òssia, etc. També ens permet, en combinació amb el tomògraf New Tom, establir la millor estratègia a adoptar per resoldre cada cas: diferents angulacions en la seva inserció, previsió de possibles empelts, membranes, biomaterials …

Es tracta doncs d’una forma extraordinàriament beneficiosa de poder observar com és realment l’os de cada pacient, tant en 3D com en relació amb la qualitat de l’os, abans de la intervenció.

El plasma ric en factors de creixement

Es tracta d’un descobriment de gran transcendència a nivell clínic. Té aplicacions sorprenents tant en periodòncia, com cirurgia oral, com implantologia. És un sistema amb un extraordinari potencial ja que utilitza els factors de creixement continguts en els glòbuls alfa de les plaquetes humanes.

Després de l’extracció d’una petita quantitat i sang de l’propi pacient (i no 500 cc com altres sistemes), es pipetean diferents fraccions de el propi plasmes. Es fan servir les plaquetes i factors de creixement que inclou per estimular la regeneració i formació dels teixits.
Hi ha fraccions més riques en fibrina, que ens serveixen per obtenir un “tancament” immediat de les ferides i accelerar la seva cicatrització. Així, amb una sola punció similar a la que es porta a terme quan es realitza una analítica sanguínia, podem modificar favorablement el procés de curació de les ferides, la regeneració de l’periodonci, i la osteointegració dels implants. A més, com la sang extreta és de el propi pacient, poden descartar fenòmens d’al·lèrgia o rebuig de qualsevol tipus.

El Dr. Eduardo Anitua, de Vitòria, ha estat el principal estudiós i promotor d’aquesta revolucionària tècnica.

Fotografies de microscòpia electrònica de l’adaptació de l’plasma a la superfície d’un implant (estudi propi).

plasma